Utskrift

Mail datert 21.12.2012 fra Karin H. Jäderlund

«Till NAMK
Vi har nu nått ett av våra mål i forskningsprojektet om polynevropati hos Alaskan malamute. Genom att den vetenskapliga artikeln ”A Gly98Val Mutation in the N-Myc Downstream Regulated Gene 1 (NDRG1) in Alaskan Malamutes with Polyneuropathy ” har blivit accepterad før publikation i tidskriften PloS ONE, ær vårt arbete med att lage ett gentest , som kan vara till hjælp før avelsarbetet i rasen, færdigt.
Vi vill dærfør nu tacka alla engagerade oppdrettere och hundeiere, som på olika sætt har bidragit till detta resultat, før hjælpen.


Tusen tack, och God Jul och Gott 2013 till er allihopa från oss alla i forskningsgruppen,”


Mette Berendt
Inge Bjerkås
Arild Espenes
Merete Fredholm
Karin Hultin Jäderlund
Lars Moe
Cecilia Rohdin
Øyvind Stigen