Utskrift

PN Forskningsartikkel akseptert

4.12.12
Mail datert 14.12.12 fra Førsteamanuensis i nevrologi Karin Hultin Jäderlund informerer om at forskningsartikkelen vedr. Polynevropati hos alaskan malamute akseptert!
«A Gly98Val Mutation in the N-Myc Downstream Regulated Gene 1 (NDRG1) in Alaskan Malamutes with Polyneuropathy, i PLoS ONE”

Kjersti/sunnhetskomiteen