Utskrift

05.10.12 PN - Referat fra siste møte med NVH og NKK

Siste nytt

I slutten av august -12 var sunnhetskomiteen i nytt møte med Karin Jäderlund og Kristin Prestrud, henholdsvis NVH og NKK.

Det fremkom ikke noe nytt, men vi syns det er viktig å holde jevnlig kontakt.
Artikkelen vedr Polynevropati skrevet av forskerne er ennå ikke publisert, og derfor ikke antatt av NKK.

I mellomtiden vil NKK ved Kristin Prestrud utarbeide og fremlegge et skjema som skal brukes ved innsending av prøvemateriale (blod eller swabs tatt hos veterinær) i forbindelse med gentesten.
For at NKK skal legge inn prøvesvarene på DogWeb er det viktig at skjemaet inneholder alle opplysninger de trenger om hund og eier.

Når det gjelder de prøvene som allerede er tatt i forbindelse med bl.a forskningen er det som det blir beskrevet i artikkelen «Rutiner rundt DNA-tester, sentral registrering i NKK» publisert i Hundesport nr 4/2011 og som blir gjengitt i ”Malamuten” nr 3: Dersom en del hunder har blitt testet før søknad om sentral registrering ble innvilget, kan det også søkes om å få etterregistrert disse resultatene. Slik etterregistrering kan imidlertid kun innvilges dersom man kan dokumentere at alle nødvendige rutiner har blitt fulgt, som at prøven er tatt og sendt inn av veterinær og at hundens id er sjekket.

-Kjersti Iversen-