Utskrift

12.07.12 - Info gentest PN

Ser å lese på bl.a  facebook at gentesten for PN er kommet. Ingenting er bedre enn det, dette har vi ønsket oss i lang tid!
Sunnhetskomiteen har tidligere i år hatt to møter med NVH og NKK vedr. Polynevropati og gentest.. Og jeg gjentar i hovedsak det som ble tatt opp på disse møtene, referater er tidligere lagt ut på hjemmesiden og i medlemsbladet.
Iom at det nå annonseres for at gentesten nå har kommet, vil vi minne om at det er for oss i Norge er NKK som godkjenner laboratorier som kan tilby gentesten på PN såfremt man ønsker at de skal registreres på dogweb når reg.systemet er klart.. NKK må også godkjenne grunnlaget for en evnt gentest på grunnlag av den infoen som fremkommer i den vitenskaplige artikkelen som ventes publisert.

Styret i NAMK har tidligere i år sendt søknad til NKK vedr. gentest registrering på Dogweb.  
For at NKK skal godkjenne utført gentest på hunden, må testen utføres hos veterinær, enten det blir blodprøve eller swabs (epitel tatt fra innsiden av kinnet).
NVH og NKK ønsker åpenhet rundt friske og syke dyr, slik at vi alle ser på det som ett kvalitetsstempel. Dette gjelder de bl.prøvene som man alt har, samt fremtidige prøver.

Så må vi huske at selv om man har en hund som er bærer av genet, så er dette en frisk hund.
Det som er viktig, er å sørge for at man parrer en bærer med en som ikke er bærer.
Sunnhetskomiteen og NAMK må til enhver tid forholde seg til den infoen vi får fra forskerne på NVH og NKK iom at det er disse vi samarbeider med, og den siste infoen vi har fått ligger ute på hjemmesiden.
Jeg har i dag, 12.07.12, hatt telefonkontakt med Karin Jäderlund, hun står fortsatt ved siste infoskriv.

Vi informerer fortløpende.

Mvh
Kjersti Iversen
for sunnhetskomiteen