Utskrift

09.07.12 - Siste nytt vedr. polynevropati

Siste nytt fra Karin Jäderlund vedr. Gentesten til PN er at den vitenskaplige artikkelen som utgjør grunnlaget for at gentesten skal bli «godkjent», ligger hos redaksjonen til et vitenskapsblad/tidskrift, og man avventer svar derfra vedr. utgivelse av artikkelen.
Publiseringen antas å skje etter sommeren.

Sunnhetskomiteen har fortløpende kontakt med Jäderlund, og vil bli informert så snart man vet mer i forbindelse med godkjenning av gentesten.

Mvh
Kjersti Iversen
for sunnhetskomiteen

09.07.2012