Utskrift

Medlemsmøte 24. september - HØSTSAMLING SYNDIN 2016

Medlemsmøte 24. september - HØSTSAMLING SYNDIN 2016

Kl 17.45 i middagssalen

- Hva styret jobber med i dag

- Tilbakemeldinger

- Hvordan få flere til å delta på vintersamlingen – hvorfor færre der enn høstsamlingen?

- Interesse for helgekurs – og hva slags temaer ønskes?

- Aktiviteter i distriktene

Styret NAMK