VELKOMMEN TIL HØSTSAMLING 18.-20.SEPTEMBER 2015 PÅ SYNDINSTØGA I VALDRES

NAMK inviterer til høstsamling på Syndinstøga, der vi ønsker gamle og nye Alaskan Malamute eiere velkommen. Dette blir en helg med aktiviteter og sosialt samvær. I år er vi så heldige og har fått Katinka Mossin fra Tinka`s Kennel til å holde foredrag om når hun krysset innlandsisen på Grønland med Grønlandshunder.  

Flotte muligheter for turer, sykling, vogn og andre aktiviteter med hund. Her blir det muligheter å se ulike typer utstyr og få tips og råd. De som ønsker å ligge på hytte eller leiligheter må regne med å dele rom med andre da, Syndinstøga har 4 hytter med 4 sengeplasser og 2 leiligheter med 5-6 sengeplasser. Det er også matbutikk på Syndinstøga.  For de som ønsker å ta Kløvtest sølv eller gull, eller bare har lyst til å bli med på tur, arrangeres dette fra torsdag 17. til fredag 18. Viktig å ha trent hunden med kløv på forhånd, for å delta på kløvtester.

Oppdrettermøte og oppdretterseminar 5. september 2015

Lørdag 5. september arrangerer sunnhetskomiteen i NAMK oppdrettermøte og oppdretterseminar i Royal Canins lokaler i Oslo. Oppdrettermøtet er for oppdrettere, mens oppdretterseminaret er for alle medlemmer i NAMK.

Oppdrettermøtet er fra kl. 15 – kl. 17

Oppdretterseminaret fra kl. 18 – ca. kl. 21

Servering mellom kl. 17 og kl. 18 for alle deltakere.

Medlemsbladet

NAMK mangler fortsatt redaktør og medlemmer i redaksjonskomiteen. Medlemsbladet er etterspurt, så inntil vi finner, eller noen melder seg for å være med på å lage medlemsblad, har styret tatt på seg oppgaven. Vi legger opp til at det blir sendt ut medlemsblad i begynnelsen av oktober. Vi er helt avhengige av bidrag fra dere medlemmer for at det skal bli medlemsblad. Siste frist for å sende inn til styret er 23. september 2015.

Styret

Årlig oppdretterseminar og oppdrettermøte blir arrangert lørdag 5. september på ettermiddagen ved Royal Canin lokaler i Oslo. Det avventes fortsatt noen endelige avklaringer i programmet for oppdretterseminaret. Program og saksliste til oppdrettermøtet publiseres så fort det er klart. 

Sunnhetskomiteen