Oppdrettermøte og oppdretterseminar 5. september 2015

Lørdag 5. september arrangerer sunnhetskomiteen i NAMK oppdrettermøte og oppdretterseminar i Royal Canins lokaler i Oslo. Oppdrettermøtet er for oppdrettere, mens oppdretterseminaret er for alle medlemmer i NAMK.

Oppdrettermøtet er fra kl. 15 – kl. 17

Oppdretterseminaret fra kl. 18 – ca. kl. 21

Servering mellom kl. 17 og kl. 18 for alle deltakere.

Medlemsbladet

NAMK mangler fortsatt redaktør og medlemmer i redaksjonskomiteen. Medlemsbladet er etterspurt, så inntil vi finner, eller noen melder seg for å være med på å lage medlemsblad, har styret tatt på seg oppgaven. Vi legger opp til at det blir sendt ut medlemsblad i begynnelsen av oktober. Vi er helt avhengige av bidrag fra dere medlemmer for at det skal bli medlemsblad. Siste frist for å sende inn til styret er 23. september 2015.

Styret

Årlig oppdretterseminar og oppdrettermøte blir arrangert lørdag 5. september på ettermiddagen ved Royal Canin lokaler i Oslo. Det avventes fortsatt noen endelige avklaringer i programmet for oppdretterseminaret. Program og saksliste til oppdrettermøtet publiseres så fort det er klart. 

Sunnhetskomiteen 

Hannhundliste

Klubbens hannhundliste har over en tid vært lite representativ for de hanner vi faktisk har. Etter en del henvendelser ang. denne lista ønsker vi å forsøke å få den opp på et representativt nivå igjen. Vi er da avhengige av dere som har hanner som kvalifiserer for å stå på lista, men vi håper også at eiere av hanner som pr. i dag ikke kvalifiserer ser det positive i å ta jobben med å gjøre sin hanne kvalifisert. Det er positivt for rasen at det går flere individer i avl og der har man som hannhundeier en mulighet til å bidra selv om man selv ikke ønsker å avle. Krav for å stå på hannhundlista og kontaktinformasjon finner du her: http://www.namk.no/oppdrett/hannhundliste